Farmasi kazanç planı

Farmasi Kazanç Sistemi

Farmasi’de kazançlar neye göre belirlenir? Farmasi unvanları aylık ne kadar nasıl kazanıyor. Farmasi kazanç sisteminde para kazanabilmek için hangi sistem kurallarına uyulması gerek?

Farmasi Kazanç Sistemi Oranları

Farmasi Kazanç Sistemi Girişimciler

Girişimciler ekibiyle beraber en az 1.000 TL Puan değerinde sipariş verdiğinde %7 prim grubuna girerler. Örneğin girişimci ekibiyle beraber 1.500 TL puan satış yaptığında primi % 7 ‘lik prim grubundan hesaplanır.

Üst Liderler

 Bu liderler takımı ile beraber toplamda en az 8.000 TL puan satış yapmalıdır.  %15’ lik prim grubu içinde yer alırlar.

Müdürler

Farmasi kazanç tablosu içinde yer alan üst düzey yöneticilerden biri müdürlerdir. Müdürlerin ekipleriyle birlikte ulaşması gereken satış tutarı 20.000 TL puan olarak bildirilmektedir. %21 prim grubuna dahil olurlar. Kendi kişisel satış miktarı çarpanı 0,21’dir (kdv ve stopaj vergisi dahil). Bunun dışında müdürler kendilerine bağladıkları 3 nesilden de belirli oranlarda lider yetiştirme primi almaktadır. 

Farmasi Kazanç Sistemi Liderler:

Ekibiyle beraber 4.000 TL puan değerinde satış yapan liderler %11 prim grubuna girerler.

Yöneticiler

Farmasi kazanç planı içinde yer alan yönetici rütbesi için yapılması gereken satış tutarı 12.000 TL puan olarak belirtilmektedir. Bu sayede %18 ’lik prim grubuna girme hakkı elde edebilirler.

Direktör:

Bu aşamaya ulaşmış olan satış liderlerinin yıl içerisinde 5 kez arka arkaya en az 20.000 TL puan satış yapması gerekmektedir. Böylece %21 prim grubuna girerek direktör unvanına sahip olurlar. Direktörlerin de nesillerinden aldığı kazanç oranları müdür seviyeleri ile aynıdır.

Direktör unvanına sahip olan girişimciler de yandan 7.000 TL puan  şartı vardır. Direktör seviyesine ulaşılınca 6.000 TL para ödülü hak edilir. Bu ödülün 3000 TL’si Direktör olunan ay prime ek olarak ödenir. Kalan 3000 TL’si 5 ay boyunca ünvanın üst üste korunması şartı ile her ay eşit taksitlerle ödenir.

Altın Müdür / Altın Direktör: Girişimci kendisine direkt bağlı 2 adet %21 kol oluşturunca Altın Müdür ünvanına ulaşır. Farmasi kazanç sistemi içinde ekibiyle birlikte yıl içinde 5 kez 20.000 TL’ye ulaşması durumunda Altın Direktör unvanına sahip olurlar ve 13.000 TL para ödülü kazanır. Ünvanın korunduğu 12 ay boyunca para ödülü 12 ay içerisinde eşit taksitlerde hesabına yansır. Unvanı kaybettiği aylarda ödül hesabına yansıtılmaz. Yandan 7.000 TL puan şartı vardır. Unvan 12 ay boyunca 5 kere tekrar edilmelidir. Tekrar edilmediğinde direktör unvanından düşürülür. Altın müdür ve direktörlerin nesillerden aldıkları lider yetiştirme primleri de aşağıda görülmektedir.

 1. nesil için %3,5
 2. nesil için %2,5
 3. nesil için %1,75

Platin Müdür / Platin Direktörler: Kendilerine direkt 4 adet %21 kolu olan girişimciler Platin Müdür ünvanına sahip olurlar. Yıl içinde ekibiyle beraber en az 5 kez 20.000 TL tutarında satış yaptıklarında Platin Direktör ünvanına yükselirler. Yandan 7.000 TL Puan şartı aranır.

Platin Direktör ünvanına ulaşıldığında 25.000 TL Para Ödülü hak edilir. Para ödülü, ünvanın korunarak devam ettiği 12 ay içinde eşit taksitlerde ödenir. Ünvan kaybedilen aylarda ünvan para ödülü ödemesi yapılmamaktadır. Platin direktör araç programı şartlarını yerine getirdiğinde ünvan ödülüne ek olarak Araç programından yararlanabilir. Ünvanın son 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör ünvanından düşülecektir. Lider Yetiştirme Primi oranları aşağıdaki gibidir:

 1. Nesilden % 4
 2. Nesilden % 3
 3. Nesilden % 2

Zümrüt Müdür / Zümrüt Direktörler: Girişimcinin direkt bağlı en az 8 adet %21 kolu bulunmalıdır. Yandan 7.000 TL Puan farkı şartı istenir. Zümrüt Müdür seviyesine ulaşan kişi son 12 ay içinde 5 defa Zümrüt Müdür seviyesini koruması halinde Zümrüt Direktör unvanına yükselir. Zümrüt Direktör ünvanına ulaştığında 50.000 TL Para Ödülü hak edilir. Para ödülü, ünvanın korunarak devam ettiği 12 ay içinde eşit taksitlerde ödenir. Ünvan kaybedilen aylarda ünvan para ödülü ödemesi yapılmamaktadır. Ünvanın son 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör ünvanından düşülecektir.

Farmasi kazanç sistemi içinde Zümrüt müdür/Zümrüt direktör araç programı şartlarını yerine getirdiğinde ünvan ödülüne ek olarak Araç programından yararlanabilir. Zümrüt direktörlerin nesillerden aldıkları primler:

 1. nesil için %4,5
 2. nesil için %3,5
 3. nesil için %2,25
 4. nesil için %0,2 olarak ifade edilmektedir.

Elmas Müdür / Elmas Direktör: Kendilerine direkt bağlı en az 12 adet %21 kolu olmalıdır. Yandan 7.000 TL Puan farkı şartı istenir. Elmas Müdür seviyesine ulaşan kişi son 12 ay içinde 5 defa Elmas Müdür seviyesini koruması halinde Elmas Direktör unvanına yükselir . Ünvanın son 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör ünvanından düşürülecektir.

Elmas Direktör ünvanına ulaştığında 75.000 TL Para Ödülü hak edilir. Para ödülü, ünvanın korunarak devam ettiği 12 ay içinde eşit taksitlerde ödenir. Ünvan kaybedilen aylarda ünvan para ödülü ödemesi yapılmamaktadır. Lider Yetiştirme Primi oranları aşağıdaki gibidir:

 1. Nesilden % 5
 2. Nesilden % 4
 3. Nesilden % 2,5
 4. Nesilden % 0,4

As Başkan Müdür / As Başkan Direktör

Kol Sayısı: 16 kol
Yandan Fark: 20.000 TL puan
Puan: 35 puan

As Başkan Müdür seviyesine ulaşan kişi son 12 ay içinde 5 defa As Başkan Müdür seviyesini koruması halinde As Başkan Direktör unvanına yükselir. Ünvanın son 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör ünvanından düşülecektir. As Başkan Direktör ünvanına ulaştığında 175.000 TL Para Ödülü hak edilir. Para ödülü, ünvanın korunarak devam ettiği 12 ay içinde eşit taksitlerde ödenir. Ünvan kaybedilen aylarda ünvan para ödülü ödemesi yapılmamaktadır. As Başkan Direktör seviyesine geldiği anda yandan 20.000TL puan şartı aranmaktadır.

As Başkan Müdür / As Başkan Direktör Lider Yetiştirme Primi Oranları:

 1. Nesilden % 5,5
 2. Nesilden % 4,5
 3. Nesilden % 3
 4. Nesilden % 0,6 olarak ifade edilmektedir.

Başkan Müdür / Başkan Direktör

Kol Sayısı : 20 kol
Yandan Fark : 20.000 TL puan
Puan : 60 puan

Başkan seviyesine ulaşan kişi son 12 ay içinde 5 defa Başkan Müdür seviyesini koruması halinde Başkan Direktör ünvanına ulaşıp 350.000TL Para Ödülü hak edilir. Para ödülü, ünvanın korunarak devam ettiği 12 ay içinde eşit taksitlerde ödenir. Ünvan kaybedilen aylarda ünvan para ödülü ödemesi yapılmamaktadır.

Başkan Direktör seviyesine geldiği anda yandan 20.000TL puan şartı aranmaktadır. Ünvanın son 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör ünvanından düşülecektir.

Başkan Müdür / Başkan Direktör Lider Yetiştirme Primi Oranları:

 1. nesilden % 6
 2. nesilden % 5
 3. nesilden % 4
 4. nesilden % 0,8 olarak ifade edilmektedir.

Sultan Müdür / Sultan Direktör

Kol Sayısı: 30 kol
Yandan Fark: 20.000 TL puan
Puan: 125 puan

Sultan seviyesine ulaşan kişi son 12 ay içinde 5 defa Sultan Müdür seviyesini koruması halinde Sultan Direktör ünvanına ulaşıp 700.000 TL Para Ödülü hak edilir. Para ödülü, ünvanın korunarak devam ettiği 12 ay içinde eşit taksitlerde ödenir. Ünvan kaybedilen aylarda ünvan para ödülü ödemesi yapılmamaktadır.
Sultan Direktör seviyesine geldiği anda yandan 20.000TL puan şartı aranmaktadır. Ünvanın son 12 ay boyunca 5 kez tekrarlanmaması durumunda direktör ünvanından düşülecektir.

Sultan Müdür / Sultan Direktör Lider Yetiştirme Primi Oranları:

 1. Nesilden % 6,5
 2. Nesilden % 5,5
 3. Nesilden % 4,5
 4. Nesilden % 1
 5. Nesilden % 0,5

Sultan / Başkan ve As Başkan Unvan Puanları

Direk bağlı %21 seviyelerinizde, sizin kendi seviyenizin üzerinde bir seviye çıkarsa, kendi ünvanınızın puan değeri kadar puan hak edersiniz.
Elmas direktör ünvanına kadar Sanal kollar, kol olarak değerlendirilmektedir. Asbaşkan ve üzeri seviyelerde de kol olarak değerlendirilmekte ve 0,5 puan değerindedir.

%21 Sanal ve Müdür : 0,5 puan
Direktör : 1 puan
Altın Müdür : 1,5 puan
Altın Direktör : 2 puan
Platin Müdür : 3 puan
Platin Direktör : 4 puan
Zümrüt Müdür : 6 puan
Zümrüt Direktör : 8 puan
Elmas Müdür : 10 puan
Elmas Direktör : 12 puan
Asbaşkan Müdür : 14 puan
Asbaşkan Direktör : 16 puan
Başkan Müdür : 18 puan
Başkan Direktör : 20 puan
Sultan Müdür : 25 puan
Sultan Direktör : 30 puan

Yandan Fark 7.000 TL Puan Kuralı
Prim alma şartlarından biri olan yandan 7000 TL puan farkı şartı:
Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 20.000 TL Puan alışveriş yapan girişimci %21 prim grubuna girer. İlk defa %21 seviyesine ulaşan Girişimciye Müdür unvanı verilir. Tüm %21 Müdür ve üst seviyelerde yandan 7000 TL puan farkı aranmaktadır.

Yandan 7000 TL puan farkının hesaplanmasında, girişimcinin direk bağlı %21 seviyesindeki ekiplerin grup TL puanları hariç tutulur. Direk bağlı ekipte yer alan %15 ve/veya %18 seviyesinde en yüksek grup TL puanına sahip girişimicinin grup TL puanı da hesaplamalara dahil edilmez. Bunların dışında kalan direk bağlı girişimcilerin grup TL puanlarının toplamı 7000 TL puandan yüksek ise Yandan Fark kuralını yerine getirilmiş olur. Kişisel puan, yandan fark puanına eklenmektedir.

%21 SANAL Prim Kazancı:
Girişimci yandan 7000 TL puanın altında kaldığında gerçekleşen yandan TL puana karşılık gelen prim oranına göre kazanç elde eder.

Lider Yetiştirme Primi – Seviye farkı kuralı 
Girişimcinin alt ekibindeki liderleri ile arasında 3 veya daha fazla seviye farkı bulunursa lider yetiştirme priminde değişiklik olur. Buna göre bu liderden elde edilen lider yetiştirme priminin %75’ini , %50’sini veya % 25’ini kazanır. Ünvan farkının görüldüğü nesilden itibaren bu kural uygulanır.

Prim Ödeme ve Hesaplama Yöntemi:
Primler iş bu Kazanç Planındaki seviyelere göre hesaplanmaktadır. Primler, sipariş sırasında Farmasi’de sahip olunan düzeye göre ödenmektedir. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır. Prim ödenebilmesi için Girişimci’nin faturalarını zamanında ödemesi gerekmektedir. Girişimci’nin günü geçmiş borcu var ise o ayki primi firmada saklı tutulup bir sonraki ay ödenir. Prim ödemeleri takip eden her ayın 20 sinde (hafta sonuna geldiği takdirde takip eden iş gününde) Girişimci’nin banka hesabına yatırılmaktadır. Örneğin Ocak ayı için olan ödemeler 20 Şubat tarihinde yapılacaktır. 20. Günün resmi tatil ve/veya hafta sonu tatillerine denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü yapılacaktır.

Tüm Prim hesaplamaları prim değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra hesaplanmaktadır. Prim ödemeleri adınıza gelir vergisi stopajı (%20) kesilerek yatırılacaktır. Prim ödemeleri, mal bedeli ödenmiş faturalar üzerinden hesaplanarak pazarlama planına göre ödenir. Alt grubunuzda, sizinle aynı seviyede olan girişimcilerinizden Grup primi kazanılmamaktadır. Girişimcilerin kendi linkleri üzerinden nihai tüketiciye, Farmasi internet sitesine yönlendirerek yapacak satışlarda, satılan ürüne ilişkin satış fiyatı ile girişimci katalog fiyatı arasındaki fark, prim olarak girişimci hesabına yansıtılır. Girişimci şahıs ise KDV stopaj düşülerek, tüzel kişi ise faturası karşılığında ödenir.

Shopping Cart